Preferans Pravila: 5 Ključnih Stvari Koje Morate Da Znate

OnlineKazinoSrbija
March 26, 2024
35 Views
preferans karte

Preferans je kompleksna kartaška igra koja se igra sa troje ili četvoro igrača, koristeći skraćeni špil karata (obično se izbacuju sve karte manje od 7, osim u nekim varijacijama igre). Ova igra zahteva značajnu veštinu, strategiju i poznavanje pravila, što je čini popularnom među ljubiteljima kartaških igara u mnogim zemljama. Evo kratkog vodiča za razumevanje osnovnih Preferans pravila.

1. Osnove igre

Preferans je intelektualna kartaška igra koja zahteva pažljivo razmišljanje, strategiju i sposobnost predviđanja poteza protivnika. Igra se koristeći skraćeni špil od 32 karte, koje uključuju karte od sedmice do asa u svakoj od četiri boje (tref/žir, herc/srce, karo/kocka i pik/list). Iako se igra može igrati sa troje ili četvoro igrača, klasična verzija igre je za troje igrača.

Cilj igre

Cilj Preferansa varira u zavisnosti od toga koju varijantu igre igrate, ali osnovni cilj je osvojiti što više bodova tako što ćete uspešno realizovati licitirane ugovore i, kad je moguće, sprečiti ostale igrače da ostvare svoje ciljeve.

U klasičnoj igri, igrači licitiraju broj štihova koje planiraju da osvoje u toku jedne ruke. Postoji nekoliko vrsta ugovora koje igrač može licitirati, uključujući igru “bez talona”, “misere” (cilj je ne osvojiti nijedan štih), i razne nivoe “kontra” igre, gde se bodovi množe u zavisnosti od rizika koji igrač preuzima.

Igrač koji osvoji licitaciju (licitator) mora da ispuni svoj ugovor koristeći kombinaciju veštine, strategije i nekada sreće, dok su ostali igrači (defanzivci) usmereni na sprečavanje licitatora da ispuni svoj ugovor. Ako licitator uspešno ispuni svoj ugovor, osvaja određeni broj bodova. Ako ne uspe, gubi bodove u skladu sa ugovorom koji je licitirao.

Kako se igra ruka

Ruka počinje deljenjem karata, pri čemu svaki igrač dobija određeni broj karata, a preostale karte formiraju talon (mogu biti korištene u zavisnosti od varijante igre). Nakon licitacije, koja određuje glavnog igrača (licitatora) i tip ugovora koji će se igrati, ruka se igra po rundama (štihovima), gde igrači naizmenično izbacuju karte.

Važan aspekt igre je pravilo “sledovanja boje”, koje nalaže da igrači moraju pratiti boju prve odigrane karte u štihu ako su u mogućnosti. Ako igrač nema kartu te boje, može igrati bilo koju drugu kartu. Štih osvaja najjača karta određene boje ili najjači adut, ako je adut igrao ulogu u tom štihu.

2. Licitacija

Licitacija u Preferansu je ključni deo igre koji određuje ko će biti glavni igrač za tu ruku (licitator) i koju vrstu ugovora taj igrač pokušava da ispuni. Tokom licitacije, igrači naizmenično izjavljuju svoje namere u vezi sa brojem štihova koje planiraju da osvoje ili određenim specijalnim ugovorima koje žele da igraju. Licitacija se odvija u krugovima, i svaki igrač ima priliku da licitira višu vrednost, propusti ili, u nekim slučajevima, igra specijalne ugovore.

Početak Licitacije

Licitacija počinje određivanjem ko je delilac, a zatim se karte dele svim igračima. Nakon toga, igrači pregledaju svoje karte i procenjuju svoje šanse za osvajanje štihova ili igranje specijalnih ugovora.

Vrste Licitacija

 • Obična igra: Igrači licitiraju broj štihova koje misle da mogu osvojiti. Najniža licitacija obično počinje sa “šest plus” (što znači osvojiti više od polovine dostupnih štihova, tj. 6 od 10 u tročlanoj igri).
 • Igra bez talona: Igrač planira da osvoji određeni broj štihova bez korišćenja dodatnih karata iz talona.
 • Misere: Specijalan ugovor gde je cilj igrača da ne osvoji nijedan štih tokom cele ruke.
 • Propuštanje: Ako igrač proceni da ne može uspešno da ispuni bilo koji ugovor, može odlučiti da propusti svoj red tokom svoje licitacije.

Završetak Licitacije

Licitacija se završava kada svi osim jednog igrača izvrše propuštanje, ostavljajući poslednjeg igrača koji je licitirao da bude licitator. Ako svi igrači preskoče svoj red bez licitiranja, moguće je ponovo podeliti karte ili igrati specifične ugovore predviđene pravilima za takve situacije.

Strategija Licitacije

Efektivna strategija licitacije zahteva dobro poznavanje pravila, kao i sposobnost procene vlastitih karata i predviđanja potencijalnih akcija protivnika. Igrači moraju balansirati između preuzimanja rizika i realistične procene svojih šansi za ispunjenje ugovora. Iskusni igrači često koriste licitaciju ne samo da izaberu ugovor koji žele da igraju već i da daju ili sakriju informacije od svojih protivnika.

Licitacija u Preferansu predstavlja složen mehanizam koji postavlja temelje za ostatak ruke, čineći igru izuzetno dinamičnom i punom taktičkih odluka. Razumijevanje nijansi licitacije ključno je za uspešno učestvovanje i pobedu u igri.

preferans pravila
Slika: Pexels

3. Igranje ruke

Igranje ruke u Preferansu započinje nakon završetka faze licitacije, kada je već određen licitator i vrsta ugovora koji će se igrati. Ova faza igre otkriva kako igrači primenjuju svoje strategije, koristeći karte koje imaju na raspolaganju kako bi ispunili svoje ciljeve ili sprečili protivnike da ispune njihove.

Početak Igranja

 • Talon: U nekim verzijama igre, licitator ima pravo da pogleda talon (dodatne karte koje nisu podeljene igračima) i zameni neke od svojih karata s kartama iz talona. Ovo je važan trenutak za strategiju licitatora jer omogućava prilagođavanje ruke.
 • Odabir Aduta: U igrama gde se licitira broj štihova, licitator može odabrati adut, boju koja ima prednost nad ostalim bojama. U nekim varijantama, adut se određuje automatski ili se igra bez aduta.

Pravila Igranja

 • Prvi Potez: Licitator ili igrač određen redosledom igre prvi izbacuje kartu. Ovaj potez postavlja boju koja se mora pratiti u tom štihu.
 • Sledovanje Boje: Kada je karta odigrana, ostali igrači moraju, ako mogu, igrati kartu iste boje. Ako nemaju kartu te boje, mogu odigrati bilo koju drugu kartu, uključujući aduta, ako se igra s adutom.
 • Osvajanje Štiha: Štih osvaja najjača karta odigrane boje ili najjači adut, ako je adut igran u tom štihu. Igrač koji osvoji štih predvodi sledeći štih.

Strategije i Taktike

 • Planiranje: Igrači moraju pažljivo planirati kada će igrati svoje najjače karte, posebno ako pokušavaju da osvoje određeni broj štihova ili da spreče licitatora da ispuni svoj ugovor.
 • Blefiranje: Ponekad igrači mogu odigrati slabije karte kako bi zaveli protivnike ili ih naveli na pogrešne poteze.
 • Saradnja među defanzivcima: U igrama sa više igrača, oni koji nisu licitatori mogu privremeno sarađivati, pokušavajući sprečiti licitatora da ispuni svoj ugovor, iako direktna komunikacija o kartama nije dozvoljena.

Završetak Ruke

Ruka se završava kada se odigraju sve karte. Bodovi se zatim računaju na osnovu uspešnosti igrača u ispunjavanju njihovih ugovora ili sprečavanju drugih u ostvarivanju istih. Uspešan licitator dobija bodove na osnovu ugovora koji je licitirao i ispunio, dok neuspešan licitator gubi bodove. Defanzivci mogu takođe osvojiti bodove, zavisno od specifičnih pravila igre.

4. Bodovanje

Bodovanje u Preferansu je složen proces koji zavisi od vrste ugovora koji je igrač licitirao i ispunio, kao i od uspeha ili neuspeha u ostvarivanju zacrtanih ciljeva tokom igre. Sistem bodovanja je dizajniran da nagradi igrače za uspeh u teškim ugovorima i kazni za neispunjavanje ciljeva. Evo kako funkcioniše bodovanje za nekoliko ključnih aspekata igre:

Bodovanje za Obične Igre

 • Ispunjenje Ugovora: Ako licitator uspešno ispuni svoj ugovor (npr., osvoji broj štihova koji je licitirao), dobija određeni broj bodova. Ovi bodovi se često množe na osnovu težine ugovora (npr., više bodova za veći broj licitiranih štihova).
 • Neispunjenje Ugovora: Ako licitator ne ispuni svoj ugovor (ne osvoji dovoljan broj štihova), gubi bodove, često u količini proporcionalnoj težini ugovora.

Bodovanje za Specijalne Ugovore

 • Misere: Ako igrač licitira i uspešno igra misere (ne osvaja nijedan štih), dobija visok broj bodova zbog visokog rizika ugovora. Neuspeh u misere rezultuje gubitkom sličnog broja bodova.
 • Igre Bez Talona: Igre igrane bez pomoći talona često nose više bodova zbog veće težine u ostvarivanju ciljeva.

Penali i Bonusi

 • Penali: Igrači mogu takođe dobiti kaznene bodove za određene prekršaje pravila, kao što su greške u igranju odgovarajućih karata.
 • Bonusi: Ponekad se dodeljuju bonus bodovi za određena dostignuća, poput osvajanja svih štihova u ruci.

Značaj Bodovanja

 • Strategija Licitacije: Zbog sistema bodovanja, igrači moraju pažljivo odabrati kada i kako licitirati. Visokorizični ugovori mogu doneti veliki broj bodova, ali takođe nose i velike kazne ako se ne ispune.
 • Izračunavanje Bodova: Precizno izračunavanje bodova može biti kompleksno i često zahteva upotrebu tabelarnog prikaza ili bodovnih lista. Igrači moraju voditi računa o bodovima tokom igre kako bi prilagodili svoju strategiju.

Završetak Partije

Partija Preferansa se može sastojati od više ruku, sa ukupnim rezultatom koji se zasniva na zbiru bodova iz svake ruke. Igra se obično završava kada igrač dostigne unapred određeni broj bodova ili nakon određenog broja odigranih ruku, pri čemu se igrač s najviše bodova proglašava pobednikom.

igranje preferansa
Slika: Wikimedia Commons

5. Varijacije igre i specifična pravila

Preferans je igra s bogatom tradicijom i postoji u mnogim varijacijama koje uvode različita pravila i strategije. Ove varijacije mogu se odnositi na način licitacije, igranja, bodovanja, kao i na specifične situacije koje se mogu pojaviti tokom igre. Neki od najpoznatijih oblika igre uključuju:

1. Klasični Preferans

Osnovna varijanta igre koja se najčešće igra među tri igrača, koristeći standardni skup pravila za licitaciju, igranje i bodovanje. Ova verzija igre služi kao osnova za većinu drugih varijacija.

2. Soči Preferans

Varijacija popularna u Rusiji, poznata po specifičnim pravilima za licitaciju i bodovanje. Jedna od karakteristika ove varijante je mogućnost igranja “igre na slamku”, kada igrači koji nisu licitatori mogu povećati vrednost igre licitiranjem da će “igrati protiv” licitatora.

3. Lenjingradski Preferans

Ova varijacija uvodi koncept “zvanja”, gde igrači mogu dodatno bodovati igru na osnovu posebnih kombinacija karata koje imaju u ruci (npr., četiri dame). Takođe, postoje specifična pravila vezana za licitaciju i izračunavanje bodova.

4. Rostovski Preferans

Specifičan po pravilima koja se odnose na igru “bez talona” i drugim jedinstvenim aspektima licitacije i bodovanja. Ova varijacija često zahteva veći nivo strategije i veštine.

5. Vist-Preferans

Kombinacija Preferansa i Vista, gde igrači mogu licitirati ne samo na osnovu štihova koje planiraju osvojiti, već i na osnovu toga koliko će štihova osvojiti kao “vist” protiv licitatora. To dodaje dodatni sloj strategije i kalkulacija.

Specifična Pravila

Osim različitih varijacija, Preferans uključuje i niz specifičnih pravila koja mogu uticati na tok igre:

 • Pravilo “bez aduta”: U nekim varijantama, igre se igraju bez aduta, što znači da nijedna boja nema prednost nad drugima.
 • Pravilo “poslednji štih”: Dodatni bodovi mogu se dodeliti za osvajanje poslednjeg štiha, zavisno od varijante igre.
 • Raspodela talona: U nekim varijantama, talon se koristi na specifične načine ili se čak ne koristi uopšte, što može značajno uticati na strategiju licitacije i igre.

Raznovrsnost varijacija i pravila čini Preferans izuzetno fleksibilnom i dubokom igrom koja može pružiti različita iskustva igračima, zavisno od preferencija i željenog nivoa kompleksnosti. Poznavanje i prilagođavanje različitim pravilima ključno je za uspeh u ovoj dinamičnoj igri sa kartama.

Preferans pravila: gde igrati preferans?

Što se tiče igranja Preferansa u online kazinima, trenutno je manje uobičajeno naći Preferans kao opciju u online kazinima u odnosu na druge kartaške igre poput pokera ili bridža. Razlog za to može biti složenost igre i potreba za specifičnim znanjem i veštinama, što može otežati implementaciju u standardnom online kazino okruženju. Ipak, ljubitelji igre mogu pronaći specijalizovane platforme ili aplikacije za mobilne telefone koje nude mogućnost igranja Preferansa online sa drugim igračima.

Author OnlineKazinoSrbija