Orfanela: Da Li “Brojevi Siročad” Mogu Da Vam Donesu Dobitak

OnlineKazinoSrbija
May 5, 2024
16 Views
orfanela rulet

Orfanela (ponekad zvana i “orphelins”) je termin u ruletu koji se odnosi na određenu grupu brojeva na ruletskom točku koji se nalaze u dva segmenta koji nisu neposredno povezani sa glavnim sektorima igre kao što su Voisins du Zero i Tiers du Cylindre. Brojevi koji čine Orfanelu su: 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, i 34. Postoje dva segmenta unutar Orfanela, jedan od pet brojeva (17, 34, 6, 20, 31) i drugi od tri broja (1, 14, 9).

Orfanela, kao segment ruletskog točka, predstavlja zanimljiv izbor za igrače koji traže manje predvidive i često zanemarene delove točka. Razmatranje Orfanele kao dela strategije može dodati sloj taktičnosti u igru ruleta, pogotovo kada igrači žele da eksperimentišu ili se klade van glavnih sektora.

Taktički aspekti Orfanele

Igrači koji koriste Orfanelu često se oslanjaju na manje konvencionalne pristupe igri, pokušavajući da “uhvate” brojeve koji se možda ne pojavljuju često, ali mogu pružiti dobre isplate kada se to desi. S obzirom na to da Orfanela ne pokriva ni jedan od glavnih sektora, ovi brojevi mogu ostati neprimetni od strane igrača koji se fokusiraju na više ‘sigurne’ opklade, kao što su crveno/crno ili parno/neparno. Ovo otvara prostor za igrače koji su voljni da preuzmu veći rizik u nadi za većom nagradom.

Psihološki efekti klađenja na Orfanelu

Klađenje na Orfanelu takođe može imati psihološki uticaj na igrače. Budući da se radi o manje korišćenoj strategiji, neki igrači mogu osećati da imaju unutrašnje znanje ili taktiku koju drugi ne koriste, što može povećati njihovo samopouzdanje ili uživanje u igri. Međutim, važno je napomenuti da, kao i sve strategije u igrama na sreću, uspeh Orfanele zavisi od slučajnosti i sreće, a ne od garantovane matematičke prednosti.

Integracija Orfanele u šire strategije klađenja

Za igrače koji koriste kompleksnije sisteme klađenja, Orfanela može biti integrisana kao deo šireg plana. Na primer, igrač može kombinovati Orfanelu sa klađenjem na crveno ili crno, pokrivajući tako veći deo točka dok i dalje drži fokus na određenim brojevima. Ovo može biti korisno u raspodeli rizika i potencijalno pomaže u upravljanju gubicima ili maksimiziranju dobitaka u određenim situacijama.

Klađenje na Orfanelu u živim i elektronskim formatima

Iako je klađenje na Orfanelu prilično jednostavno u elektronskim formatima ruleta, u živim igrama zahteva više pažnje. Igrači moraju da budu sposobni brzo identifikovati i postaviti žetone na odgovarajuće brojeve, što može biti izazovno za početnike. Međutim, mnogi iskusni igrači uživaju u ovoj vrsti izazova, jer dodaje dodatni element veštine u igru koja je inače većinom zasnovana na sreći.

orfanela kladjenje
Slika: Wallpaper Flare

Zašto se koristi Orfanela

Orfanela se koristi u ruletu iz nekoliko razloga koji doprinose njenom posebnom šarmu i strateškoj vrednosti:

 1. Pokrivanje specifičnih brojeva: Orfanela omogućava igračima da se klade na specifične brojeve koji su fizički razdvojeni na točku ruleta i nisu obuhvaćeni drugim popularnim sektorima poput Voisins du Zero ili Tiers du Cylindre. Ovo pruža priliku da se targetiraju brojevi koji bi inače bili zapostavljeni.
 2. Strateška raznolikost: Korištenjem Orfanele, igrači mogu diverzifikovati svoje uloge, što potencijalno smanjuje rizik od velikih gubitaka koji mogu nastati ako se fokusiraju isključivo na jedan segment ruletskog točka. Ova strategija omogućava igračima da balansiraju svoje opklade između više opcija.
 3. Psikološka prednost: Kada igrači koriste manje poznate sektore kao što su Orfanela, mogu se osećati kao da koriste znanje koje drugi igrači možda nemaju, što može povećati uživanje u igri i dati im osećaj prednosti nad drugima.
 4. Izbegavanje gužve: U nekim slučajevima, popularniji sektori mogu biti pretrpani opkladama drugih igrača, što Orfanelu čini privlačnom opcijom za one koji žele da izbegnu “naguravanje” na određenim brojevima.
 5. Taktička komplementarnost: Orfanela može biti korišćena u kombinaciji sa drugim sistemima klađenja za bolju pokrivenost točka ili za igranje sa različitim nivoima rizika. Na primer, igrač može koristiti Orfanelu za pokrivanje specifičnih brojeva dok istovremeno postavlja sigurnije opklade na opšte opcije kao što su crno/crveno ili parno/neparno.

U suštini, korištenje Orfanele pruža igračima dodatne opcije i stratešku fleksibilnost u igri ruleta, čineći igru dinamičnijom i potencijalno profitabilnijom.

Prednosti klađenja na Orfanelu

 1. Pokrivanje retko korištenih brojeva: Orfanela omogućava igračima da se klade na specifične brojeve koji nisu pokriveni drugim popularnijim klađenjima na grupe brojeva. Ovo može biti korisno za igrače koji žele da se fokusiraju na manje prominentne sektore ruletskog točka.
 2. Diverzifikacija opklada: Upotrebom Orfanele, igrači mogu diverzifikovati svoje opklade, što im može pomoći da rasporede rizik. Ova strategija omogućava balansiranje klađenja, smanjujući potencijal za velike gubitke koji mogu nastati ako se igrač previše osloni na jedan sektor.
 3. Veći potencijal za isplate: Budući da Orfanela pokriva specifične brojeve, postoji potencijal za veće isplate kada jedan od tih brojeva dođe. Ovo je posebno privlačno igračima koji traže veće dobitke umesto konzistentnijih, manjih isplata koje mogu proizaći iz opklada na šire sektore.
 4. Upravljanje rizikom: Igrači mogu koristiti Orfanelu kao deo šire strategije za upravljanje rizikom, kombinujući je sa sigurnijim opkladama kao što su crno/crveno ili parno/neparno. Ovo može pomoći u balansiranju potencijalnih gubitaka i dobitaka tokom igre.
 5. Manje konkurencije na opkladama: Pošto Orfanela nije jedan od najpopularnijih sektora za klađenje, igrači koji se klade na ove brojeve često se suočavaju sa manje konkurencije, što može biti prednost u live igrama gde položaj žetona na stolu može uticati na izbore klađenja.
 6. Psihološka prednost: Korišćenje manje konvencionalne strategije kao što je Orfanela može pružiti psihološku prednost igračima, dajući im osećaj da koriste napredniju ili manje poznatu taktiku koju drugi možda ne razumeju ili ne koriste često.
orfanela
Slika: Wallpaper Flare

Nedostaci klađenja na Orfanelu

 1. Manji obuhvat brojeva: Orfanela pokriva samo 8 brojeva na ruletskom točku, što je znatno manje u poređenju sa drugim klađenjima na grupe brojeva kao što su Voisins du Zero ili Tiers du Cylindre. Ovo znači da su šanse da loptica padne na neki od brojeva koje pokriva Orfanela niže, što može povećati verovatnoću gubitka.
 2. Veći rizik: Pošto Orfanela pokriva manje brojeva, postoji veći rizik da igrač ne pogodi nijedan broj, što može dovesti do bržeg gubitka uloga.
 3. Niži povrat uloga: Ukoliko loptica redovno pada na brojeve koji nisu deo Orfanele, igrači mogu doživeti niže povrate ili čak kontinuirane gubitke. Ovo može biti posebno frustrirajuće u dužim sesijama igre.
 4. Potreba za većim bankrollom: Da bi efikasno upravljali rizicima povezanim s klađenjem na manje grupacije brojeva kao što je Orfanela, igračima može biti potreban veći bankroll. To je zato što mogu proći duži periodi bez dobitaka, zahtevajući veći kapital za održavanje igre.
 5. Kompleksnost ulaganja: Za nove igrače, razumevanje kako i kada ulagati na Orfanelu može biti zbunjujuće. To uključuje učenje specifičnih brojeva koji su deo ove opklade i pravilnog raspoređivanja žetona na stolu.
 6. Psihološki pritisak: Konstantni gubici mogu povećati psihološki pritisak na igrače koji koriste ovu strategiju, što može negativno uticati na njihovu sposobnost donošenja racionalnih odluka tokom igre.

Korištenje Orfanele u elektronskom ruletu

U elektronskom ruletu, klađenje na Orfanelu je uglavnom automatizovano kao opcija u interfejsu igre. Igrač može jednostavno izabrati opciju za klađenje na Orfanelu, a softver automatski postavlja žetone na relevantne brojeve. To uklanja potrebu za ručnim postavljanjem uloga na svaki broj pojedinačno, čime se pojednostavljuje proces i čini ga bržim i efikasnijim.

Korištenjem Orfanele u elektronskom ruletu, igrači mogu brzo i efikasno rasporediti svoje uloge, omogućavajući im da se fokusiraju na dinamiku igre i svoje strategije klađenja.

Author OnlineKazinoSrbija