Kako Se Igra Sedmica: Sva Pravila Najvoljenije Ex-Yu Igre

OnlineKazinoSrbija
June 22, 2024
23 Views
sedmica igra sa kartama

Kartaške igre su omiljena zanimacija širom sveta, pružajući zabavu, izazov i priliku za socijalizaciju. Jedna od popularnih igara na Balkanu je “Sedmica”, igra koja se često igra u društvu prijatelja i porodice. Sedmica je poznata po svojoj jednostavnosti, ali i po strategijama koje igrači koriste da bi pobedili. Ova igra pruža jedinstvenu kombinaciju sreće i veštine, što je čini privlačnom za sve uzraste. U ovom vodiču ćemo detaljno predstaviti istorijat Sedmice, kompletna pravila igre, naučiti vas kako se igra Sedmica i uporediti je sa drugim poznatim kartaškim igrama kao što su Šnaps, Raub, Bela, Vist i Lora. Kroz ovu analizu, otkrićemo sličnosti i razlike koje čine svaku od ovih igara posebnim iskustvom za igrače.

Pravila Sedmice

Sedmica je dinamična kartaška igra koja se igra sa skraćenim špilom od 32 karte. Broj igrača može varirati, ali je optimalno igrati sa dvoje ili četvoro igrača, kada igrači igraju u parovima. Cilj igre je skupiti što više štihova. Na početku igre, svakom igraču se dele po 4 karte.

Tok Igre

Početak Igre: Igru započinje igrač levo od delioca bacanjem bilo koje karte iz svoje ruke. Sledeći igrači izbacuju po jednu kartu redom. Ne postoji obaveza odgovaranja na boju ili znak (broj ili sliku), već je cilj da igrač koji poslednji odgovori na kartu prvog igrača odnese ruku.

Sedmice kao Džokeri: Sedmice su posebne karte koje mogu zameniti bilo koju kartu u igri. Kada se odigra sedmica, ona odgovara boji i znaku prvog igrača koji je bacio kartu u toj ruci. Na primer, ako prvi igrač baci 8, drugi A (asa), treći 8, a četvrti Q (damu), treći igrač osvaja tu ruku jer je odgovorio na znak prvog igrača.

Produžavanje Ruke: U slučaju da prvi igrač ima dodatne karte istog znaka ili sedmicu, može produžiti ruku. To znači da, nakon što četvrti igrač baci svoju kartu, prvi igrač može baciti još jednu kartu istog znaka ili sedmicu i produžiti igru. Ovaj proces se može ponavljati sve dok prvi igrač ima karte kojima može odgovoriti na prvu bačenu kartu. Na primer, ako prethodna ruka sadrži karte 8, A, 8, Q, prvi igrač može nastaviti igru bacanjem 8 ili 7. Ako niko ne odgovori na 9, prvi igrač osvaja obe ruke. Svi igrači moraju izbaciti još po jednu kartu kako bi imali isti broj karata pre nego što ruka bude osvojena.

Deljenje Novih Karata: Nakon svake ruke, bilo da je to jedna ili produžena, igračima se dele nove karte iz talona tako da svi igrači uvek imaju po 4 karte u ruci. Ovo se ponavlja sve dok se ceo špil ne podeli. Kada špil nestane, igra se nastavlja dok igrači ne izbace sve karte iz svojih ruku.

Bodovanje

Vrednosti Karata: Asovi i desetke se boduju sa po 10 poena. Ostale karte nemaju bodovnu vrednost. Na kraju svake runde (kada se ceo špil podeli i sve karte budu izbačene iz ruku), bodovi se sabiraju.

Dodeljivanje Poena:

  • Više Bodova: Par koji osvoji više bodova od protivničkog para dobija 1 poen. Ako parovi imaju isti broj bodova, poen dobija par koji je odneo poslednju ruku.
  • Svi Asovi i Desetke: Ako neki par osvoji 80 bodova (odnese sve asove i desetke), taj par dobija 2 poena.
  • Osvajanje Svih Ruka: Ako neki par odnese sve ruke (pobedi u svakoj rundi, a protivnički par ne odnese ni jednu kartu), taj par dobija 3 poena.

Kraj Igre

Igra Sedmica se završava kada neki par ostvari unapred dogovoren broj poena. Obično je to 1, 5 ili 10 poena, u zavisnosti od dogovora pre početka igre. Na primer, ako se igra do 5 poena, par koji prvi osvoji 5 poena proglašava se pobednikom igre.

kako se igra sedmica
Slika: Pixahive

Strategije za Pobedu u Sedmici

Korišćenje Sedmica: Sedmice su veoma korisne karte jer mogu zameniti bilo koju kartu i omogućiti produžavanje ruke. Koristite ih pametno da biste povećali svoje šanse za osvajanje ruke. Sedmice su vaša najbolja odbrana i napad. Kada želite da produžite ruku, sedmica je savršena jer omogućava da nastavite igru po vašim uslovima. Na primer, ako ste odigrali 9, a drugi igrač baci A, možete igrati sedmicu da biste preuzeli kontrolu i nastavili bacanjem još jedne 9. Takođe, sedmica vam omogućava da zbunite protivnike i naterate ih da povuku dodatne karte, čime se povećava šansa da ćete vi prvi ostati bez karata.

Promena Tempa: Ako imate jake karte, pokušajte da produžite ruku kako biste povećali svoje šanse za osvajanje više poena. Na primer, ako imate više karata iste vrednosti ili sedmice, produžite ruku kako biste naterali protivnike da igraju više karata i povećate svoju šansu za pobedu u toj ruci. Ako imate slabije karte, pokušajte da prekinete ruku što pre i naterate protivnike da igraju. Ova taktika omogućava da minimalizujete štetu i dobijete novu priliku sa svežim kartama iz talona. U takvoj situaciji, bacanje sedmice može biti korisno da promenite tempo igre i izbegnete potencijalno nepovoljnu situaciju.

Pamćenje Karata: Pratite koje karte su već odigrane kako biste mogli da predvidite poteze protivnika i prilagodite svoju strategiju. Ovo je posebno važno u završnim fazama igre kada preostane manje karata. Na primer, ako znate da su sve karte određene boje već odigrane, možete sigurnije igrati kartu te boje bez straha da će protivnik moći da odgovori. Takođe, pamćenje odigranih karata omogućava vam da predvidite koji igrač verovatno nema određene karte, što možete iskoristiti u svoju korist da ga naterate da povlači nove karte iz talona.

Komunikacija sa Partnerom: U igri sa parovima, pokušajte da razvijete neverbalne signale sa partnerom kako biste koordinisali svoje poteze i maksimizirali šanse za pobedu. Neverbalna komunikacija može uključivati suptilne znakove poput načina na koji držite karte, brzine kojom igrate ili određene karte koje koristite u specifičnim situacijama. Na primer, možete se dogovoriti da igranje niske karte znači da je partner slobodan da preuzme kontrolu nad rukom.

Razumevanje i primena ovih strategija omogućava vam da bolje kontrolišete igru, prilagodite se situacijama i efikasnije komunicirate sa partnerom. Sedmica, kao i svaka kartaška igra, zahteva ravnotežu između strategije, sreće i veštine, a ove strategije vam pomažu da izvučete maksimum iz svake ruke i svake partije.

Istorijat Sedmice

Sedmica, poznata i kao Sedmice ili Sedmice sa Pikanjem, ima bogatu istoriju i duboke korene u kartaškim tradicijama Balkana i srednje Evrope. Ova igra potiče iz perioda kada su kartaške igre bile glavna zabava u društvenim okupljanjima, a njena popularnost se proteže kroz vekove. Istorijski zapisi ukazuju na to da su igre slične Sedmici bile igrane već u 18. veku u Mađarskoj.

Tokom 19. veka, Sedmica se proširila na Balkansko poluostrvo, gde je prihvaćena i prilagođena lokalnim običajima. Njena jednostavna pravila, uz dodatak strateških elemenata, brzo su je učinila omiljenom među igračima svih uzrasta. Sedmica je postala neizostavan deo društvenih okupljanja, posebno u ruralnim sredinama gde su kartaške igre bile osnovna zabava.

U periodu između dva svetska rata, Sedmica je doživela vrhunac popularnosti u zemljama bivše Jugoslavije. Postala je standardna igra u kafićima, na porodičnim okupljanjima i među prijateljima. Iako su pravila mogla da variraju od regiona do regiona, osnovni principi igre ostali su isti.

sedmica pravila
Slika: Flickr

Poređenje Sedmice sa Drugim Kartaškim Igrama

Igre sa kartama su raznolike i svaka nosi svoje jedinstvene karakteristike i pravila. U ovoj sekciji, uporedićemo Sedmicu sa Šnapsom, Raubom, Belom, Vistom i Lorom, ističući sličnosti i razlike koje čine svaku od ovih igara posebnim iskustvom za igrače.

Sedmica vs. Šnaps

Šnaps (ili Šnapsen) je igra za dvoje koja se igra sa 20 karata (asovi, desetke, kraljevi, dame, žandari). Cilj igre je sakupiti 66 poena kroz osvajanje karata aduta i kombinacija. Glavna razlika između Šnapsa i Sedmice je u broju igrača i vrsti špila. Šnaps je igra koja zahteva precizno planiranje i veštine pamćenja, dok je Sedmica brža igra sa elementima sreće i strategije.

Sedmica vs. Raub

Raub je igra slična Sedmici, ali sa dodatnim taktičkim elementima. U Raubu, specijalne karte imaju različite funkcije, a igrači mogu koristiti karte za “krađu” poteza i pravljenje specijalnih kombinacija. Iako obe igre dele osnovu u smislu ciljanja osvajanja štihova, Raub je složenija igra koja zahteva dublje razumevanje taktike.

Sedmica vs. Bela

Bela (Belot) je kompleksnija igra koja se obično igra u parovima. Bela se igra sa 32 karte (asovi, kraljevi, dame, žandari, desetke, devetke, osmice i sedmice), kao i Sedmica,, a cilj je sakupiti što više poena kroz osvajanje aduta i formiranje specijalnih kombinacija. U poređenju sa Sedmicom, Bela zahteva veću koncentraciju, timsku igru i složenije strategije.

Sedmica vs. Vist

Vist je igra usmerena ka osvajanju štihova. Slično kao u Bridžu, igrači pokušavaju da osvoje što više štihova sa zadatim adutima. Vist se igra sa kompletnim špilom od 52 karte i obično uključuje četiri igrača. Dok je Sedmica fokusirana na brzo razmišljanje, Vist je igra koja naglašava precizno planiranje i predviđanje protivničkih poteza.

Sedmica vs. Lora

Lora je manje poznata igra koja kombinuje elemente Sedmice i drugih kartaških igara. Lora koristi specijalna pravila za svaku boju i specifične kombinacije koje igrači moraju da prate. Kao i Sedmica, Lora je dinamična i uključuje sreću, ali sa dodatkom složenijih kombinacija koje igrači moraju naučiti.

Zaključak

Sedmica, sa svojom jednostavnošću i dinamičnom igrom, predstavlja idealnu kartašku igru za sve uzraste i prilike. Njena pravila su dovoljno jednostavna za brzu obuku novih igrača, a specijalne karte dodaju elemente strategije koji čine svaku partiju jedinstvenom. Poređenjem sa drugim popularnim igrama kao što su Šnaps, Raub, Bela, Vist i Lora, možemo videti kako svaka igra nosi svoje specifične karakteristike i izazove. Iako svi ovi naslovi dele zajedničke korene i elemente, Sedmica se ističe po svojoj pristupačnosti i zabavnom faktoru. Kao igra koja se može igrati u opuštenom društvu ili kao ozbiljan izazov za iskusne igrače, Sedmica nastavlja da bude omiljeni izbor mnogih ljubitelja kartaških igara na Balkanu, a i šire.

Author OnlineKazinoSrbija