Blackjack Strategije: 7 Sistema Za Pomoć Prilikom Klađenja

OnlineKazinoSrbija
September 21, 2023
44 Views
ajnc strategije

Blekdžek (blackjack, ajnc) nije samo igra sreće – iza svakog iskusnog igrača stoji pažljivo razvijena strategija. U svetu kockanja, malo je igara koje pružaju igračima mogućnost da smanje prednost kuće i povećaju svoje šanse za pobedu koristeći taktiku. Blekdžek je jedna od njih. Da biste postali majstor blekdžeka, evo sedam strategija koje možete da razmotrite i primenite.

1. Osnovna blackjack strategija

Osnovna strategija blekdžeka je proračunata metoda koja igračima daje optimalan pristup za svaku moguću kombinaciju karata u ruci u odnosu na otvorenu kartu dilera (delitelja). Strategija se zasniva na statističkoj analizi i osmišljena je kako bi smanjila prednost kuće i povećala šanse za pobedu igrača.
Osnovna strategija može se predstaviti u obliku tabele. Za svaku kombinaciju karata koju igrač može držati i svaku moguću kartu dilera, tabela će preporučiti jednu od sledećih akcija:

 • Uzimanje (Hit): Igrač traži još jednu kartu.
 • Zaustavljanje (Stand): Igrač ne traži više karata i zadovoljan je trenutnom rukom.
 • Dupliranje (Double Down): Igrač duplira svoj ulog i uzima samo još jednu kartu.
 • Deljenje (Split): Ako igrač ima dve iste karte (npr. dve osmice), može ih razdvojiti u dve različite ruke. Za svaku ruku se tada postavlja dodatni ulog.
 • Surrender (Predaja): U nekim varijantama blekdžeka, igrač može odustati od svoje ruke i vratiti polovinu svog uloga.

Neke stvari koje treba imati na umu:

 • Osnovna strategija se može razlikovati u zavisnosti od pravila kuće (npr. da li diler uzima kartu na soft 17, koliko špilova se koristi, itd.).
 • Osnovna strategija ne garantuje pobedu; samo smanjuje prednost kuće.
 • Osnovna strategija se treba dosledno primenjivati. Povremeno odstupanje od blackjack strategije smanjuje njenu efikasnost.
 • Na internetu se mogu pronaći tabele osnovne strategije za različite varijante blekdžeka, a mnogi igrači odlučuju da ih nauče napamet ili čak nose sa sobom kartice sa tabelama dok igraju (ako to kazino dozvoljava).

2. Brojanje karata

Brojanje karata u blekdžeku je tehnika koju igrači koriste kako bi stekli prednost nad kućom. Osnovna ideja iza brojanja karata je praćenje odnosa visokih i niskih karata koje su preostale u špilu ili špilovima. Ova informacija može igraču pomoći da prilagodi svoje uloge i akcije kako bi optimizovao svoje šanse za pobedu.

Kako funkcioniše brojanje karata

U osnovnom sistemu brojanja karata, svakoj karti se dodeljuje vrednost. Postoje različiti sistemi za brojanje, ali najpoznatiji je Hi-Lo sistem:

 • Niske karte (2-6) = +1
 • Neutralne karte (7-9) = 0
 • Visoke karte (10, žandar, dama, kralj, as) = -1

Dok se karte dele, igrači dodaju i oduzimaju vrednosti iz svojih glava. Kada je brojač visok, znači da je preostalo više visokih karata u špilu, što je povoljnije za igrača. Kada je brojač nizak, preostalo je više niskih karata, što je povoljnije za dilera.

Kada je brojač visok, igrači povećavaju svoje uloge. Kada je brojač nizak, igrači smanjuju svoje uloge ili čak preskaču ruku.

Pored prilagođavanja uloga, igrači mogu prilagoditi i svoje odluke u igri (npr. uzimanje, stajanje, dupliranje) na osnovu preostalih karata u špilu.

Brojanje karata nije ilegalno, ali kazina to ne odobravaju. Ako vas uhvate da brojite karte, možete biti zamoljeni da napustite kazino ili da igrate neku drugu igru.
Efikasno brojanje karata zahteva praksu. Većina igrača mora provesti puno vremena kako bi savladala tehniku i mogla je koristiti dosledno u brzom okruženju stvarnog kazina.

Korišćenje više špilova karata u blekdžeku, kao i često mešanje karata (korišćenje mašina za mešanje) su metode koje kazina koriste kako bi otežali brojanje karata.

blackjack strategije
Slika: Wallpaper Flare

3. Upravljanje budžetom

Upravljanje budžetom, ili bankroll management, jedan je od ključnih faktora za dugotrajni uspeh i održivost kada igrate blekdžek. Pravilno upravljanje budžetom može vam pomoći da izbegnete brze i visoke gubitke, produžite svoje vreme igranja, i povećate šanse da napustite sto sa profitom.

Evo nekoliko osnovnih smernica za upravljanje budžetom prilikom igranja blekdžeka:

 1. Odredite svoj budžet – Pre nego što uopšte sednete za sto, odlučite koliko novca ste spremni da izgubite. Ova suma postaje vaš “bankroll” za tu sesiju.
 2. Postavite granice – Odlučite o maksimalnom gubitku unapred. Ako dostignete tu granicu, prestanite igrati. Na isti način, postavite i ciljanu sumu dobitka; ako je dostignete, razmislite o tome da završite sesiju.
 3. Odredite iznos svog uloga – Vaš ulog za svaku ruku trebao bi biti određeni procenat vašeg ukupnog budžeta. Uobičajeno je preporučiti ulaganje između 1% i 5% vašeg bankrolla na jednu ruku.
 4. Koristite sistem ulaganja (ako želite) – Postoje različiti sistemi ulaganja poput Martingale-a (gde udvostručujete ulog nakon svakog gubitka) ili Paroli (gde udvostručujete ulog nakon svake pobede). Međutim, važno je biti oprezan s ovim sistemima, jer mogu brzo potrošiti vaš budžet.
 5. Držite se plana – Bez obzira na to koliko ste uzbuđeni ili frustrirani, držite se svog plana upravljanja novcem. Emocije mogu voditi lošim odlukama.
 6. Povucite se dok ste u prednosti – Ako ste napravili značajan profit, razmislite o tome da prekinete igru. Uvek je bolje završiti sesiju sa dobitkom nego rizikovati sve i potencijalno izgubiti.
 7. Revizija i prilagođavanje – Nakon svake sesije, analizirajte kako ste se držali svog budžeta, da li je plan koji ste imali bio realan, i razmislite o prilagođavanjima za sledeću sesiju.

4. Izbegavanje osiguranja

Osiguranje u blekdžeku je opciona opklada koju igrač može napraviti kada je dilerova gornja karta (otvorena karta) as. Ideja osiguranja je da se “osigurate” od mogućnosti da diler ima blekdžek (as i 10-ka ili karta sa slikom). Ako se odlučite za osiguranje, stavljate dodatnu opkladu koja iznosi polovinu vašeg originalnog uloga.

Ako diler zaista ima blekdžek, osiguravajuća opklada se isplaćuje 2:1, što znači da ćete povratiti svoj originalni ulog. Međutim, ako diler nema blekdžek, izgubićete opkladu osiguranja i igra se nastavlja normalno.

Zašto većina stručnjaka savetuje izbegavanje osiguranja?

U većini standardnih špilova karata, verovatnoća da diler ima blekdžek je manja od 2:1. Stoga, dugoročno gledano, osiguravajuća opklada ima negativnu očekivanu vrednost za igrača.

U situacijama kada diler nema blekdžek, ne samo da gubite svoju osiguravajuću opkladu, već i rizikujete gubitak svoje osnovne opklade ako ne pobedite dilerovu ruku.

Čak i kada diler ima blekdžek i vaša osiguravajuća opklada se isplaćuje, često završavate u situaciji gde samo povratite svoju osnovnu opkladu, umesto da postignete profit.

Ako ste igrač koji broji karte i tačno znate kada je špil bogat sa desetkama i slikama, osiguravajuća opklada može imati smisla u određenim situacijama. Međutim, za većinu rekreativnih igrača, osiguranje nije povoljno.

5. Promenljivost uloga u skladu s prednošću

Promenljivost uloga u skladu s prednošću (ili “bet spreading” na engleskom) je pristup kojim igrači blekdžeka menjaju iznose svojih uloga u zavisnosti od toga kolika je njihova prednost nad kućom u određenom trenutku. Ova strategija je posebno popularna među igračima koji broje karte, jer im omogućava da kapitalizuju situacije kada znaju da je špil bogatiji visokim kartama.

Ovako to funkcioniše u praksi:

 1. Kada je špil bogat visokim kartama (10-ke, žandari, dame, kraljevi, asovi), igrač ima veću prednost. Stoga, igrač će povećati svoj ulog u ovim situacijama. S druge strane, kada je špil bogat niskim kartama, prednost se prebacuje na dilera, pa će igrač smanjiti svoj ulog ili čak preskočiti nekoliko ruku.
 2. Većina igrača koristi sistem brojanja karata (npr. Hi-Lo) da bi odredila kada da povećaju ili smanje svoje uloge. Kada je brojač visok (pozitivan), igrači će povećavati svoje uloge. Kada je brojač nizak (negativan), igrači će smanjivati svoje uloge.
 3. Raspon ulaganja označava razliku između najnižeg i najvišeg uloga koji igrač koristi. Na primer, igrač koji koristi raspon ulaganja od 1 do 10 može uložiti 1.000 dinara kada je prednost minimalna i do 10.000 dinara kada je prednost maksimalna.
 4. Iako promenljivost uloga može značiti veće profite kada je prednost na strani igrača, važno je biti diskretan. Ako kazino primeti da neko konstantno menja svoje uloge u skladu s preostalim kartama u špilu, mogu postati sumnjičavi i smatrati igrača za brojača karata, što može završiti izbacivanjem iz kazina ili čak zabranom ulaska.
 5. Dubina proboja (ili “penetration” na engleskom) označava koliko karata će biti podeljeno pre nego što se špil ponovo promeša. Dublji proboj je generalno povoljniji za igrača, jer pruža više informacija o preostalim kartama.
blackjack strategija
Slika: Wallpaper Flare

6. Poznavanje varijacija pravila i njihov uticaj

Blekdžek možda ima osnovna pravila koja su konzistentna širom sveta, ali postoji mnogo varijacija u pravilima koja mogu znatno uticati na prednost kuće i vaše šanse za pobedu. Poznavanje ovih varijacija i njihov uticaj na igru je ključno za svakog ozbiljnog igrača blekdžeka.

 1. Broj špilova: Generalno, što je manje špilova u igri, bolje je za igrača. Klasični “single-deck” blekdžek nudi bolje šanse nego verzije sa više špilova, pre svega zbog veće verovatnoće da igrač dobije blekdžek.
 2. Pravilo soft 17: U nekim kazinima, diler mora uzeti kartu (“hit”) na soft 17 (to jest, ruka sa asom koja se može računati kao 7 ili 17). U drugima, diler stoji. Kada diler mora uzeti kartu na soft 17, to povećava prednost kuće.
 3. Dubina proboja: Ovo se odnosi na to koliko se karata deli pre nego što se špilovi ponovo mešaju. Što je proboj dublji, to je bolje za igrača, posebno one koji broje karte.
 4. Ponovno deljenje (“resplitting”): Neke varijacije dozvoljavaju igračima da ponovo podele parove nakon prvog deljenja. Ovo smanjuje prednost kuće.
 5. Dupliranje posle deljenja (“double after split” ili DAS): Ako vam je dozvoljeno da udvostručite ulog nakon deljenja ruke, to smanjuje prednost kuće.
 6. Odustajanje: U nekim varijacijama, igračima je dozvoljeno da odustanu nakon prvog deljenja i povrate polovinu svog uloga. Ovo može biti povoljno za igrača u određenim situacijama.
 7. Osiguranje i “even money”: Kao što je ranije objašnjeno, osiguranje je obično loša opklada za igrača. “Even money” je slično osiguranju i obično se nudi igraču kada ima blekdžek, a dilerova gornja karta je as.
 8. Varijacije isplate blekdžeka: Klasična isplata za blekdžek je 3:2. Međutim, neka kazina nude isplate od 6:5, što znatno povećava prednost kuće.

7. Izbegavajte neosnovane “igračke mitove”

U svetu blekdžeka, kao i u mnogim drugim oblastima, postoje mnogi mitovi i sujeverja koja nemaju stvarnu osnovu. Neki od ovih mitova su toliko ukorenjeni da mnogi igrači prilagođavaju svoje blackjack strategije na osnovu njih, često na svoju štetu. Evo nekoliko često citiranih mitova o blekdžeku i zašto ih treba izbegavati.

 1. Mnogi igrači veruju da će, ako neko na stolu igra nepredvidivo ili protiv osnovne strategije, to smanjiti šanse svih drugih igrača za pobedu. Istina je da loše odluke jednog igrača mogu pomoći ili odmoći tokom jedne ruke, ali dugoročno, njihove odluke nemaju stvaran uticaj na ishod drugih igrača.
 2. Nakon niza gubitaka, lako je pomisliti da vam kazino “duguje” pobedničku ruku. Međutim, svaka ruka u blekdžeku je nezavisni događaj, a prethodni rezultati nemaju uticaja na buduće.
 3. Iako ima mnogo desetki u špilu (10-ke, žandari, dame, kraljevi), verovatnoća da je skrivena karta dilera desetka je manja od 30%. Pretpostavka da je skrivena karta uvek desetka vas može dovesti do loših odluka.
 4. Ako stalno gubite, promenite stolove. Vaša sreća (ili nedostatak iste) na jednom stolu nema veze s tim šta će se desiti na drugom. Svaki špil karata je nasumičan i nezavisni događaj.
 5. Ako stalno dobijate, povećajte svoje uloge: Opet, svaka ruka je nezavisna. Samo zato što ste imali seriju dobrih ruka ne znači da će se ta sreća nastaviti.
 6. Dok je blekdžek igra sreće, ona takođe ima značajan element strategije. Osipanje od osnovne blackjack strategije na osnovu “osećaja” će često rezultirati lošijim ishodima.

Blackjack Strategije: Zaključak

Da biste maksimizirali svoje šanse za uspeh u blekdžeku, važno je pridržavati se dokazanih strategija i izbegavati da donosite odluke na osnovu neosnovanih mitova ili sujeverja.

Dominacija u blekdžeku zahteva kombinaciju veštine, strategije i malo sreće. I dok sreća igra ulogu, prava veština dolazi iz razumevanja i primene gore navedenih strategija. Naoružajte se znanjem, budite strpljivi i pristupite stolu s poverenjem. Sa pravom taktikom i disciplinom, blekdžek može postati igra gde možete dosledno ostvarivati profit.

Author OnlineKazinoSrbija